Voorstellen

Advisorgroep is een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op alle facetten van het ondernemerschap. Wij adviseren ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij vraagstukken van uiteenlopende aard. We adviseren overheden, financiers en investeerders over de kredietwaardigheid van midden- en kleinbedrijven.

Advisorgroep is actief, kritisch en ontwikkelt concepten die bijdragen aan het versterken en verbeteren van de kwaliteit van het ondernemerschap en is voortdurend bezig met verbindingen leggen tussen ondernemers in de provincie. Wij ondersteunen en adviseren ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met hun vraagstukken van uiteenlopende aard. Op verzoek voeren wij ook de administratie uit.

Met De Ondernemersfactory willen wij een concrete bijdrage leveren aan het stimuleren van de regionale economie. Het vergroot de kennis van ondernemers, biedt laagdrempelige hulp en bevordert op die manier de omzet van lokale ondernemingen en hun profilering naar buiten.

Astrid Vos


Astrid is senior bedrijfskundig adviseur en coach voor ondernemers. Ze bijt zich graag vast in de cijfers. Het analyseren en ontrafelen van de meest complexe financiële problemen is voor haar de ultieme uitdaging. Dat is niet verwonderlijk met een loopbaan van bijna 42 jaar die startte bij de Rabobank en in 2006 een vervolg kreeg bij Advisorgroep.

Voor veel startende ondernemers zijn ‘de cijfers’ slechts getallen en is de boekhouding niet een onderdeel dat bovenaan hun lijstje staat. Als financieel adviseur geeft Astrid uitleg en vertaalt ze dat naar de praktijk. Samen met de ondernemer werkt ze toe naar een situatie waarin de ondernemer financieel vaardig wordt door advies en begeleiding.

Het voordeel van De Ondernemersfactory is dat de drempel om contact met haar te zoeken laag is, ze is namelijk gewoon in de buurt. Dat geldt ook voor de andere ondernemers, die ook een werkplek hebben in het gebouw. Astrid ziet veel voordelen in dit groepsverband. Het werkt stimulerend en niet alleen voor de ondernemers. Je leert tenslotte van elkaar en dat resulteert in een win-win situatie.

Astrid verzorgt voor De Ondernemersfactory ook workshops. Ze geeft voorlichting over de financiële kant van ondernemen. Astrid brengt de getallenwereld tot leven: wat is omzet, wat zijn kosten en hoe lees ik zelf het rapport aan het eind van het jaar?

Door Pluim


Door is vanaf 1987 bij Advisorgroep zoals zij dat zelf omschrijft: ’de manus van alles’ voor iedereen. Het managen van het kantoor past helemaal bij haar. Niet verwonderlijk als organiseren en regelen je passie zijn. Bovendien is zij een aantal jaren zelfstandig ondernemer geweest.

De ‘boel op orde hebben’ is volgens haar belangrijk voor alle organisaties. Daar speelt De Ondernemersfactory dan ook een rol in met adviezen over hoe je de structuur van je organisatie opzet. Met de boekhouding, het factureren en je verplichtingen naar de overheid, zodat je inzicht krijgt in je bedrijf en zorgt dat je marges kloppen.

Door de mobiele telefoon en e-mail is de bereikbaarheid van elk bedrijf, ook van de ZZP-er, ten opzichte van vroeger maximaal. Je zou kunnen denken dat administratieve en telefonische ondersteuning een ‘uitstervend’ beroep is. Maar volgens Door kan het voor elke onderneming lonen om de administratie niet zelf te doen en daarmee de gewonnen tijd te gebruiken voor dat wat geld oplevert voor de ondernemer. Het is gewoon een kwestie van rekenen. Bij De Ondernemersfactory zal zij, voor de ondernemers die daar voor kiezen, de administratie uitvoeren.

Janine Roelfsema


Janine is projectmanager en adviseur bij Advisorgroep. De Ondernemersfactory valt onder haar verantwoordelijkheid. Aan de hand van het Advisormodel helpt zij ondernemers hun kwaliteiten te ontdekken, zich bewust te worden van hun gedrag en het effect daarvan.

Zij ziet veel voordelen in dit project, dat het mogelijk maakt om samen met andere ondernemers in een open ruimte te werken. Die is zo ingericht dat je samen functionaliteit deelt. Een prettige omgeving die inspireert en waar je ook individueel en ongestoord kunt werken. Een plek om te leren, te groeien en ambities te realiseren.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle startende ondernemers na drie tot vijf jaar stopt. Belangrijk is dus een goede start. Volgens Janine klopt iemand met een hulpvraag niet snel bij een ‘instantie’ aan. Dat wordt als lastig ervaren. Maar als blijkt dat je daar niet alleen in staat, gaat dat als vanzelf en zijn er geen hindernissen. De deuren van de adviseurs staan altijd open.

Dick Abee


Dick is directeur en eigenaar van Advisorgroep, het adviesbureau dat zich richt op het ondernemerschap in de breedste zin van het woord. Zo ook met het adviseren van ondernemers en starters. Het project De Ondernemersfactory sluit perfect aan bij de behoefte van deze groep.

De Ondernemersfactory biedt volgens Dick de ondernemers ruimte en inspiratie. Het is de plek waar je je vraag kwijt kunt op een laagdrempelige manier, want misschien kan een collega-ondernemer je met zijn of haar expertise net even op weghelpen.

De grote mate van flexibiliteit van het project is van deze tijd. Zoals het kiezen voor een flexplek, zonder langlopende contracten, zodat je op het moment dat het zover is, een vervolgstap kunt zetten.

Het ‘samen iets doen’ past in de tijdgeest. Door de groei van het aantal ZZP-ers is er een andere manier van werken en naar werk zoeken ontstaan. Zo wordt veel werk gevonden via het netwerk. Voor grotere projecten en aanbestedingen wordt er onderling samengewerkt.

Voor De Ondernemersfactory geeft Dick trainingen en initieert hij gastsprekers vanuit zijn netwerk over thema’s die raakvlakken hebben met het ondernemen. En hij ontwikkelt nieuwe ideeën voor De Ondernemersfactory en zet deze in gang waarbij het ‘in beweging zijn’ van het project een voorname rol speelt.

Theo van der Wal


Esther Louwes


Pedro van Helden


Aron Veldkamp


Junior Adviseurs


De Ondernemersfactory wordt mede mogelijk gemaakt door: